TRIAS Secondary School Elsterberg

Strona główna / Rodzice

Stowarzyszenie Rodziców

Ogólne

Przedstawiciele rodziców reprezentują interesy rodziców i uczniów wobec szkoły. Szczegółowe informacje na temat ich obowiązków są przekazywane na pierwszym wieczorze dla rodziców. Przedstawiciele rodziców są wybierani przez rodziców z każdej klasy na początku roku szkolnego. Następnie przedstawiciele rodziców wybierają przewodniczącego i zastępców rady rodziców na bieżący rok szkolny.

Do najważniejszych zadań należą:

 • pogłębianie relacji zaufania i współpracy między rodzicami i nauczycielami
 • Zabezpieczenie interesów rodziców w zakresie kształcenia i wychowania dziecka.
 • Stworzenie rodzicom możliwości informacji i dyskusji podczas imprez okolicznościowych.
 • Omówienie życzeń, sugestii i propozycji rodziców
Schulelternsprecher im Schuljahr 2023/24
 • Kristin Haupt
Elternsprecher Im Schuljahr 2023/24
 • Klasse 5a: Jaqueline Arnold
 • Klasa 5b: Michael Bühnert
 • Klasse 6a: Manuela Heinig
 • Klasse 6b: Frank Simon
 • Klasse 7a: Ivonne Ast
 • Klasse 7b: Sindy Köhler
 • Klasse 8a: Silke Zander
 • Klasse 8b: Christian Feig
 • Klasse 9: Katrin Buschner
 • Klasse 10: Norman Belger

Procedury rozwiązywania problemów

Z konferencji szkolnej w dniu 18.06.2015 r.

Rodzice chcą procedury ogólnej:
(ta sama procedura dotyczy rodziców)

 • Zachęć ucznia do przejęcia kontroli nad własnym losem,
 • student w pierwszej kolejności kontaktuje się z odpowiednim nauczycielem przedmiotu,
 • uczeń w razie potrzeby informuje wychowawcę klasy, który może pełnić rolę moderatora,
 • Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, konsultowany jest nauczyciel łącznikowy,
 • ostatnia instancja: zarządzanie szkołą.

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.