Strona główna / Nadruk

Nadruk

Odpowiedzialny za treść:

Saxony International School - Carl Hahn gemeinnützige GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08371 Glauchau
info@saxony-international-school.de

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Chemnitz: HRB 25172
Nr podatkowy: 227/124/00424
Dyrektorzy zarządzający: Dipl.-Ing. Rüdiger School, Dr. Sabrina Simchen-Schubert

Dane banku:
Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG
IBAN: DE22 8709 5974 0300 0203 48
BIC: GENODEF1GC1

Zrzeczenie się odpowiedzialności - informacje prawne

1. ograniczenie odpowiedzialności
Zawartość niniejszej strony internetowej
Zawartość niniejszej strony internetowej została stworzona z najwyższą starannością. Oferent nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność udostępnionych treści. Korzystanie z treści zawartych na stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Dostępność strony internetowej
Usługodawca dokłada starań, aby w miarę możliwości oferować usługę do pobrania bez zakłóceń. Jednak nawet przy zachowaniu należytej staranności nie można wykluczyć przestojów. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania swojej oferty w dowolnym momencie.

Linki zewnętrzne
Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Strony te podlegają odpowiedzialności poszczególnych operatorów. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie było widać żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Stała kontrola tych linków zewnętrznych nie jest dla oferenta uzasadniona bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszeń prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne zostaną jednak niezwłocznie usunięte.

Brak stosunku umownego
Korzystanie ze strony internetowej oferenta nie powoduje powstania żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a oferentem. W tym zakresie nie występują również żadne roszczenia umowne lub quasi umowne wobec świadczeniodawcy.

2 Prawa autorskie i pomocnicze prawa autorskie
Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pomocniczym prawom autorskim. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody oferenta lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.
Linki do stron internetowych oferenta są w każdej chwili mile widziane i nie wymagają zgody oferenta. Wyświetlanie tej strony w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za zgodą.

3. ochrona danych
Tutaj można zapoznać się z naszym rozporządzeniem o ochronie danych:
rozporządzenie o ochronie danych

4 Prawo właściwe
Obowiązuje wyłącznie prawo właściwe Republiki Federalnej Niemiec.

Szczególne warunki użytkowania:
O ile szczególne warunki dla indywidualnego użytkowania tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych numerów od 1. do 4., zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują szczególne warunki użytkowania w danym indywidualnym przypadku.

Kredyty do zdjęć

Ilustracje edukacyjne autorstwa Storyset
Ilustracje do ludzi autorstwa Storyset
Ilustracje sportowe autorstwa Storyset
Ilustracje edukacyjne autorstwa Storyset
Ilustracje do ludzi autorstwa Storyset
Ilustracje biznesowe autorstwa Storyset
Ilustracje do ludzi autorstwa Storyset
Ilustracje edukacyjne autorstwa Storyset
Ilustracje do telefonu wykonane przez Storyset
Ilustracje internetowe autorstwa Storyset
Ilustracje do ludzi autorstwa Storyset
Ilustracje online przez Storyset
Ilustracje do ludzi autorstwa Storyset
Ilustracje do ludzi autorstwa Storyset

Źródło:
Zastrzeżenia z www.Juraforum.de - portal prawny oraz www.connektar.de

Sygnalista

Biuro zgłaszania nieprawidłowości dla pracowników zgodnie z prawem UE dotyczącym sygnalistów: whistleblower@ggb-sachsen.de lub na stronie SIS whistleblower@saxony-international-school.de.

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.