Trường trung học TRIAS Elsterberg

Trang chủ / Tin tức

Chúng tôi báo cáo

Bóng bầu dục GTA

Unser Ganztagesangebot „Rugby“, ins Leben gerufen von unserem Sportlehrer Miguel Gonzalez, erfreut sich so großer Beliebtheit, dass sich Familie Jähnichen aus Elsterberg entschlossen hat, die gesamte Mannschaft mit Trikots auszustatten!

Đọc tiếp...

Ngày hội mở cửa

Alljährlich kurz vor den Winterferien öffnen die TRIAS Schulen in Elsterberg ihre Türen, um Besuchern und Interessenten die Möglichkeit zu bieten, einen Blick hinter die

Đọc tiếp...

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.