Trường trung học TRIAS Elsterberg

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

Đối với tất cả các ngày khác của lớp học, vui lòng sử dụng lịch của phụ huynh chúng tôi trên Lernsax.

11.06.2024 18 Uhr BK

Jahresabschlussfeier im Burgkeller

15.06.2024 10 Uhr Aula

Lễ tốt nghiệp lớp 10

17.06.2024 18:30 Uhr Aula

Elternabend neue 5. Klassen

19.06.2024

letzter Schultag+ Zeugnisausgabe

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.